Dansk OCD Test

Dansk OCD Test - vurdering af tvangstanker og tvangshandlinger

BOCS

Dansk OCD test - vurdering af tvangstanker og tvangshandlinger

I OCD klinikken anvender vi en OCD test på dansk, som du også kan bruge som selv-test. Dette vil kunne give dig en god indikation på, om du har OCD og i hvilken grad.

Testen hedder “Brief Obsessive Compulsive Scale” - forkortes til BOCS. Den kan bruges af både børn og voksne. Ved børn under 15 år bør testen læses op af en voksen. Testen er en forenklet og forkortet udgave af testene Y-BOCS og CY-BOCS testene som benyttes til vurdering af OCD hos henholdsvis voksne og børn. Disse bruges i psykiatrien og til forskningsbrug over hele verden, men er meget tidskrævende og kræver en trænet interviewer.

BOCS er udviklet af S.Bejerot, og tilpasset til dansk / bearbejdet af OCD Klinikken.

Vejledning

Testen er selv-instruerende og tager ca. 20-30 minutter.

Du skal skrive, hvad du umiddelbart tror – uden forudgående registrering og skemalægning.

Side 4 indeholder en vurdering af OCD sværhedsgrad. Denne bedømmes ved seks spørgsmål, som hver kan give op til fire point. Disse point lægges sammen og skrives i nederste højre hjørne. De seks spørgsmål bedømmer tidsforbrug, funktionsnedsættelse, modstand og undgåelse.

Otte point og derover indikerer en behandlingskrævende OCD. Der kan maksimalt opnås 24 point.

Hent testen

Jeg lavede for nogle år tilbage en mere uddybende forklaring om, hvordan man udfylder testen, og den kan ses ved at følge nedenstående link. Her kan du også downloade testen.

Vurdering

Diagnose-/behandlingsrelaterede spørgsmål

Hvis du har diagnose-/behandlingsrelaterede spørgsmål er du velkommen til direkte at kontakte Psykolog Jesper Krogholt, Specialist i OCD.

Forvent en responstid på op til 3 dage.