Artikler

Her kan du læse 23 artikler om OCD og OCD behandling.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Indhold

Artikler

forfattere

minutters læsestof

FORSKELLIGE EMNER
OCD i forbindelse med fødsel

OCD i forbindelse med fødsel

Artikel af Psykolog Jesper Krogholt, specialist i OCD

I forbindelse med fødsel oplever ca. 10% af kvinder uønskede, ubehagelige tanker, som de bliver forskrækket over, og som skaber angst igennem en længere periode efter fødslen. Den belastning disse tanker giver bliver ofte misforstået som en efterfødsels­depression eller forbliver skjult/uopdaget.

At passe på sig selv som pårørende midt i en OCD-fyldt hverdag

At passe på sig selv som pårørende midt i en OCD-fyldt hverdag

Artikel af psyklogstuderende
Michelle Ingemann Mørk og Nicolai Korch

OCD er en alvorlig lidelse, som ofte påvirker hverdagen for hele familien. Derfor kan man som pårørende opleve, at man glemmer sig selv og sine egne behov. Når man er pårørende til en OCD-belastet, er der ofte rigtig mange bekymringer, spørgsmål og frustrationer, der presser sig på.

Humørets betydning for OCD

Humørets betydning for OCD

Artikel af psyklogstuderende Nicolai Korch

Hos den OCD-belastede er humøret ofte præget af alvor, hvilket er tyngende. Heldigvis kan et positivt engagement få horisonten til at blive mere farverig og skabe positive forandringer i humør og derved også skabe dårligere betingelser for OCD'en.

Tvivl og irrationelle tankeprocesser

Tvivl og irrationelle tankeprocesser

Artikel af psyklogstuderende Michelle Ingemann Mørk

Tvivl ses ofte at være involveret i OCD’ens mekanismer og for den OCD-belastede kan tvivlstanker være en stor udfordring i arbejdet med OCD’en.

Tvivl er dog ikke i udgangspunktet problematisk. Problemet opstår når irrationel tvivl tillægges

uhensigtsmæssig betydning.

Kan vi lære at tænke anderledes?
del 1

Kan vi lære at tænke anderledes? del 1

Artikel af psyklogstuderende
Nina Hviid

Kan vi lære at tænke anderledes i forskellige situationer og derved ændre måden, vi føler og handler på i de situationer, vi indgår i?

Kan vi lære at tænke anderledes?
del 2

Kan vi lære at tænke anderledes? del 2

Artikel af psyklogstuderende
Nina Hviid

Hvordan kan vores basale antagelser og levereglerom os selv, andre og verden være begrænsendefor vores psykiske velvære?

OCD'ens forskellighed  del 1

OCD'ens forskellighed
 del 1

Artikel af psyklogstuderende Nanna Ladefoged

I artiklens første del møder vi Bente, Peter og Lis, som har 3 forskellige typer af OCD. Typerne der illustreres er bakterie-OCD, tjekke-OCD og orden/symmetri-OCD. Vi ser eksemplificeret hvordan deres OCD har udviklet sig og det forklares nærmere hvordan deres OCD fungerer. 

OCD'ens forskellighed  del 2

OCD'ens forskellighed
 del 2

Artikel af psyklogstuderende Nanna Ladefoged

I artiklens anden del møder vi Sandra, Søren og Karsten, som har 3 forskellige varianter af OCD-tanker med seksuelt indhold. De tre typer er homoseksuel-OCD, pædofili-OCD og dyresex-OCD. Vi ser eksemplificeret hvordan deres OCD har udviklet sig og det forklares nærmere hvordan deres OCD fungerer. 

Men, det giver jo ingen mening…? - personlige erfaringer med at forstå OCD

Men, det giver jo ingen mening…?
- personlige erfaringer med at forstå OCD

Artikel af psyklogstuderende Lærke Yssing

En personlig beretning om at forstå OCD, når man ikke selv har det - hvordan det føles at være angst, og at angsten slet ikke er så forskellig fra den angst, som vi alle sammen kender.

Internaliseringsprocessens konsekvenser

Internaliseringsprocessens konsekvenser

Artikel af psyklogstuderende Jesper Fredslund Pedersen

Internalisering af tanker, som blot er tanker, kan skabe store problemer, og dette illustreres igennem eksemplet om Bjarne. Internaliseringsprocessen og dennes konsekvenser beskrives igennem en ny model for internalisering.

Når man skammer sig over at være angst - et dobbelt problem

Når man skammer sig over at være angst - et dobbelt problem

Artikel af psyklogstuderende Lærke Yssing

Mange OCD-belastede oplever stor skam over deres lidelse. De skammer sig over det at have en psykisk lidelse eller over de tanker, de har. Mange skammer sig over begge dele. Denne artikel beskriver det dobbelte problem i at være angst og samtidig skamme sig over at være det. Desuden sættes der fokus på, at OCD-belastede slet ikke opfører sig så forskelligt fra andre, som man måske kunne tro.

Det er problemet, der er problemet, ikke personen

Det er problemet, der er problemet, ikke personen

Artikel af psyklogstuderende Jesper Fredslund Pedersen

I arbejdet med OCD-problematikker, er der flere der har svært ved at skelne mellem egne tanker, og de tanker OCD’en er med til at skabe. Denne artikel introducerer begrebet eksternalisering, og hvorfor det er en gavnlig og vigtig tilgang til ens terapi, og den måde man forholder sig til at være ramt af en psykisk belastning.

Livet som pårørende til OCD

Livet som pårørende til OCD

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

Dette er et interview med en pårørende til OCD. Nikolaj er mand til Laura, som går på klinikken fordi hun har OCD omkring parforhold og sygdom, hvor hun frygter at blive syg af kræft. Laura og Nikolaj har kendt hinanden i 13 år, men er først inde for den seneste årrække blevet bekendt med, at Lauras reaktioner skyldes OCD. I den forbindelse har terapi været en stor hjælp for dem, fordi de har fået viden og redskaber der gør dem bedre i stand til at håndtere OCD i hjemmet. 

Livet med OCD - fra første parket

Livet med OCD - fra første parket

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Livet med OCD kan være, og er for mange, en kamp mod sig selv og en sygdom, som ikke giver slip ”bare sådan lige”. For udefrakommende er OCD-belastede plagede af deres tilstand, men hvordan er det egentlig at være i orkanens øje? Hvordan finder man motivationen til at kæmpe i mod OCD’en, og hvordan finder man sejrene i en hverdag, hvor alting nogle gange virker, som om det hele kan være lige meget? Det, og meget andet, spurgte jeg en klient om.

Kognitiv adfærdsterapi for OCD

Kognitiv adfærdsterapi for OCD

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

Artiklen fortæller om metoder ved kognitiv adfærdsterapi - om eksponering og responshindring og hvordan angstsystemets niveauer står i relation til dette arbejde. 

Pårørende til OCD-belastede

Pårørende til OCD-belastede

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Hvad vil det sige at være pårørende til en, der har OCD? Hvilke problematikker er der forbundet med det, og hvad kan man gøre for at undgå disse? Denne artikel peger på nogle typiske faldgruber ved at være pårørende til OCD-belastede, og giver efterfølgende forklaringer på, hvorfor disse faldgruber er der, samt hvordan de kan undgås.

OCD - en lidelse med mange udtryk

OCD - en lidelse med mange udtryk

Artikel af stud. psyk. Freja Thomsen

OCD kommer til udtryk på mange forskellige måder - lige fra bakterieangst med overdreven håndvask for at sikre sig, at hænderne er helt rene, over tjekkeadfærd hvor det kan tage timevis at tage på arbejde, fordi man skal tjekke om komfuret nu er slukket, til tanker hvor man frygter, at man måske er pædofil og derfor ikke tør have med børn at gøre. Det kan virke ulogisk at så forskellige symptomer kan samles under ét navn, og der er da også mange årsager til det. I denne artikel sætter vi fokus på menneskets angstsystem for at komme nærmere et svar.​

Den kognitive adfærdsmodel for OCD

Den kognitive adfærdsmodel for OCD

Artikel af stud. psyk. Cecilie Juul Hinze

Lidelsen OCD opstår via forskellige faktorer, der spiller sammen og påvirker hinanden for at udvikle symptomer på OCD. Nogle af de ting, der spiller sammen, er tydelige og observerbare, mens andre synes at være sværere at få øje på. Den kognitive adfærdsmodel er et godt redskab til at forklare, hvordan OCD opstår og vedvarer.​

"Er jeg ved at blive sindsyg?"- når symptomerne forskyder sig

"Er jeg ved at blive sindsyg?"-
når symptomerne forskyder sig

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

Nogle gange opstår der nye symptomer i takt med, at de gamle forsvinder. Nogle gange er der tale om ”gamle” symptomer, der vender tilbage, men andre gange opstår der nye og hidtil ukendte symptomer. Ofte ses dette, paradoksalt nok, i forbindelse med bedring under behandlingen...

OCD er meget mere end bare håndvask!

OCD er meget mere end bare håndvask!

Artikel af stud. psyk. Amalie Gersbo-Møller

Mentale handlinger er en vigtig del af selve mekanismen i alle former for OCD og med til at gøre sygdommen så vedholdende.

Der findes mange forskellige former for mentale handlinger, og de er sjældent helt ens fra OCD-ramt til OCD-ramt. De er udtryk for problemløsningsstrategier – strategier, der skal fjerne ubehag – og hvis man én gang har oplevet, at ubehaget er blevet reduceret ved en given strategi, så vil man automatisk søge hen mod denne igen.​

OCD - den hemmelige sygdom

OCD - den hemmelige sygdom

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

OCD-belastede er ikke altid klar over, at de tvangstanker, de oplever, skyldes en sygdom. I stedet tænker mange, at det handler om dårlige egenskaber hos dem selv. Set i lyset af dette, er det ikke svært at forstå, hvorfor mange er yderst skamfulde over indholdet af deres tvangstanker. Af frygt for at blive afvist af familie og venner, opfattet som sindssyg eller blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, er mange OCD-ramte derfor tilbageholdende med at fortælle om deres symptomer, og nogle holder dem hemmeligt for evigt. ”De ville ikke holde af mig, hvis de kendte mine inderste tanker”, er en frygt, mange kan nikke genkendende til.​

”SKAL JEG TJEKKE DET FOR DIG?” NÅR FAMILIEN ASSISTERER OCD’EN

”SKAL JEG TJEKKE DET FOR DIG?”
NÅR FAMILIEN ASSISTERER OCD’EN

Artikel af stud. psyk. Kia Lauridsen

Når pårørende involveres i og tilpasser sig den OCD-belastedes symptomer, taler man om, at familien assisterer OCD’en. Familie-assistering (eller FA) henviser til forskellige typer ting, familiemedlemmer gør, for at forhindre eller lette den OCD-belastedes angst. Disse handlinger kan også hjælpe familien eller partneren til mere effektivt at komme igennem daglige rutiner, f.eks. ved at hjælpe den OCD-belastede med ritualerne. Assistering udføres altså også for familiens skyld, som en måde at få hverdagen til at fungere på.​

Den proaktive funktion ved OCD

Den proaktive funktion ved OCD

Artikel af psykolog Jesper Krogholt, specialist i OCD

Funktionere bag ved tvangstankerne og tvangshandlingerne er meget kompleks, og for at kunne overskue disse er det nyttigt at opdele dem i henholdsvis retrospektive, reaktive og proaktive funktioner.

Artiklen fokusere på de proaktive funktioner - særligt erindringsbevis strategien og giver indblik i læringsmekanismen og den erfaringsbaserede nytteværdi til OCD-regulering, som er med til at opretholde funktionen.

Skabt med