OCD Behandling - Børn

Psykolog Jesper Krogholt

Forældresamtaler

De individuelle forældresamtaler skræddersys til den enkelte familie og er den bedste måde at skabe en OCD-fri hverdag for hele familien.

Der afholdes ikke samtaler med barnet, da vi arbejder ud fra et princip om, at barnet bedst hjælpes i hverdagen af forældrene i stedet for at skulle have kontakt med behandler. Denne tilgang er meget egnet ved ressourcestærke forældre.

Rådgivning

Vi afholder typisk 1-2 samtaler, som afklarer situationen og hvilke behov der er for indsatser. 

Bliver situationen grebet rigtigt an? Er man på rette spor? Skal der gøres flere tiltag?

Gør vi selv det rigtige som forældre/familie? Kan vi gøre mere for at hjælpe vores søn/datter?

Hjælp til selvhjælp

Her får du mulighed for selv at hjælpe dit barn frem til at blive OCD-fri. I følges tæt og får de fornødne redskaber til at komme i mål.

Der indgår psykoedukation i angst og OCD, oplæring i hvordan man eksponerer, løbende vejledning og planlægning frem mod at barnet kan blive OCD fri.

Book første konsultation

At forstå OCD'en skaber vejen til at blive fri

Book en samtale ved en psykolog, som er dedikeret til OCD-behandling

Se også vores OCD guide for børn

Vi har udviklet en OCD guide for børn, der er god til at skabe et samtalerum om OCD på børnenes præmisser.
Write your awesome label here.
Skabt med