OCD Behandling - unge og voksne

Psykolog Jesper Krogholt

Psykolog Jesper Krogholt

statsautoriseret psykolog
OCD-specialist
Psykolog Ditte Mortensen

Psykolog Ditte Mortensen

psykolog, phd.
OCD-behandler

OCD Behandling for unge og voksne

OCD er en bredspektret lidelse, der kommer i alle mulige former og størrelser.

Du vil opleve en OCD-centreret behandling, hvor der ikke bliver talt rundt om OCD’en, men direkte om OCD’en. Du vil opleve, at forståelsen, for hvordan OCD’en virker, ændrer hele perspektivet på, hvordan man kan arbejde med OCD’en.

Du får desuden dit helt eget, private kursus her på ocdklinikken.dk, hvor der tilføjes kursusmoduler efterhånden, som vi arbejder med din OCD. Her læses der vigtig viden om OCD, der gives opgaver og du har mulighed for at gå tilbage og samle op, efterhånden som nye erfaringer og viden giver dig ny indsigt i OCD'en. Vekselvirkningen mellem teori, nye erfaringer og konsultationerne vil efterhånden reducere OCD'en og gøre dig fri.

Hvis der er andre samtidige problemstillinger, som er med til at vedligeholde og fastholde OCD'en, arbejder vi også med disse faktorer. 
Behandlingsmæssigt går vi altid ambitiøst til værks og ønsker at gå fra version 1 til version 2, hvor man opnår at fjerne de underliggende sårbarheder og skaber robusthed overfor OCD'en. Dette er vejen til frihed for OCD.
Der vil være ugentlige samtaler i en periode, og derefter spreder vi samtalerne ud gradvist efter behov.

Hjælp til selvhjælp

Et behandlingsforløb kan fra starten af designes som hjælp til selvhjælp, hvor du får det bedst mulige grundlag til at arbejde med OCD'en. Men uanset om det er designet fra starten af, så er det altid tænkt ind, således at du får så dyb en forståelse og så mange teknikker og redskaber, at du i fremtiden står stærkt uanset om OCD'en skulle komme igen og finde på noget "nyt"..

Det personlige kursus du får med dig fra behandlingsforløbet gør også, at du altid kan gå tilbage og genopfriske vigtig viden, som kan bruges i nye situationer og med dit eget arbejde med OCD'en.

Dit personlige kursus

Som klient får man sit helt eget private kursus med en masse guldkorn om OCD og angst. Du vil få afgørende ny viden igennem kurset, som vil kunne hjælpe dig ikke bare her og nu men også i fremtiden. 

Kurset skræddersys alt efter, hvad vi arbejder med, og hvad der er relevant på det pågældende tidspunkt. Der vil komme hjemmeopgaver, vigtige tekster der skal læses og ting der skal læres. 

Boost-samtaler

Ved boost samtaler kommer man til en enkelt konsultation på 60 min., hvor modstandskraften overfor OCD'en bliver styrket/vedligeholdt. Bliver også af nogle klienter kaldt for "service-eftersyn".

Konceptet bliver implementeret forskelligt. Nogle tager en enkelt konsultation, andre tager 3 konsultationer med 14 dages mellemrum, hvert halve/hele år for at lære nyt og fastholde arbejdet med OCD'en.

Pårørendesamtaler

Ofte kan man som pårørende være rådvild i forhold til hvordan man bedst støtter den OCD-belastede (og ikke OCD'en). 

Her giver det god mening at få støtte og hjælp til at være på rette spor.

Book første konsultation

At forstå OCD'en skaber vejen til at blive fri

Book en samtale ved en psykolog, som er dedikeret til OCD-behandling

FAQ

Ofte stillede behandlingsrelaterede spørgsmål

Har I nogen forventninger til mig?

I vores terapeutiske rum arbejder vi meget undersøgende, og du skal derfor selv være nysgerrig på din problemstilling og kunne lide en intellektuel tilgang.

Vi eksperimenterer os frem til, hvad der virker for dig, og lærer undervejs, hvordan netop din OCD fungerer.

Du skal have et ønske om forandring og være villig til at gøre en indsats både i konsultationen og ikke mindst i mellem vores samtaler.

Hvilken behandlingsmetode anvendes mod OCD ?

Nedenfor gennemgås de 3 typiske retninger inden for kognitiv terapi som anvendes mod OCD:

Kognitiv terapi

Et klassisk redskab inden for kognitiv terapi er kognitiv omstrukturering, hvor man arbejder med 5-kolonne skemaer. Her prøver man at opfordre til at foretage alternativ tænkning i forhold til OCD-påstandene. Problemet her er, at man ofte i forvejen har OCD-adfærd, hvor man diskuterer med påstandene, og behandleren kan således, uvidende om det, komme til dels at opfordre til OCD-adfærd og dels foretage en bekræftelse i forhold til OCD-påstandene, som i sig selv er OCD-adfærd. Man kan derfor komme til at lave fælles-OCD med sin behandler og bliver kørt rundt i de samme cirkler. Det er naturligvis ikke bevidst fra behandlerens side, men vil i så fald være pga. manglende forståelse for OCD.

Kognitiv adfærdsterapi

Her arbejdes direkte med trinvis eksponering, som er et rigtig godt redskab, når det bliver brugt rigtigt. Hvis behandleren ikke forstår de mentale aspekter af OCD'en vil man dog ofte enten have en mislykket eksponering eller kun en overfladisk eksponering, som opretholder sårbarheden overfor OCD'en. Ved kompliceret OCD kræver det stor erfaring at designe den korrekte fremgangsmåde.

Metakognitiv terapi

Ved metakognitiv terapi arbejder man med at lade tanker være tanker, følelser være følelser. Vi undgår her fælden ved kognitiv terapi omkring at diskutere OCD-påstandene, men samtidig kan man let bliver efterladt med hele narrativet som OCD-påstandene skaber. Meta-kognitiv terapi har svært ved at håndtere det store pres som OCD-tankerne kommer med. Vi mangler desuden den trinvise eksponering, som er et uundværligt redskab, hvis det anvendes korrekt.

Effekt ved simpel OCD

Ved simpel angst og OCD er det muligt at opnå rimelig vellykket behandling inden for alle tre retninger uden det kræver stor erfaring af behandleren, såfremt der er gode ressourcer hos klienten. 

Ved mere kompliceret OCD


Her er det nødvendigt med en specialist i OCD som har de tilstrækkelige metoder til at arbejde med OCD'en. Alt for mange oplever at gå til en psykolog uden de nødvendige kompetencer, og kommer til at tro, at de ikke kan hjælpes eller at det skal være unødvendigt angstfremkaldende at arbejde med OCD'en.

Hvilke behandlingsmetoder anvender I?

Vi anvender Kognitiv adfærdsterapi, Kognitiv Terapi, Meta Kognitiv Terapi samt videreudviklinger af disse. Dette er moderne former for terapi, som består af en lang række værktøjer, som giver klienten indsigt og hjælp til selvhjælp.

Kognitiv Terapi er gennem utallige forskningsforsøg vist som den mest virkningsfulde behandlingsform overfor OCD og anbefales af sundhedsstyrelsen som første valg af behandlingsform inden for en lang række problemstillinger.

Det kræver dog stor erfaring, at benytte Kognitiv Terapi korrekt i forhold til OCD, da mange af de traditionelle værktøjer kan være uhensigtsmæssige ved OCD - særligt ved OCD af mental karakter (f.eks. Pure-o). Det samme gælder ved Meta Kognitiv terapi, da man her nemt overser konsekvenserne af det følelsesmæssige aftryk og det ubehagelige narrativ, som OCD’en har skabt.

Igennem mange år med 100% fokus på OCD behandling har Psykolog Jesper Krogholt udviklet nye metoder og teknikker, som kan opnå resultater du ikke finder andre steder. Metoderne er udviklet sammen med OCD klienter, og kommer mange til gode.

Jeg har Pure-O, rOCD, hOCD eller xOCD. Kender I denne type OCD?

Ja, vi kender alle OCD typer. Særligt i den amerikanske behandler-tradition vil man rigtig gerne samle OCD i forskellige typer. Varianterne er egentlig uendelige. Vi har mødt mange flere typer - faktisk er hver eneste klient forskellig fra den næste. 
Man overser nemt nogle væsentlige pointer ved OCD'en, hvis man insistere på at OCD'en er væsentligt forskellig fra gruppering til gruppering. Nemlig den generiske del, som vi er meget optaget af. Den del af OCD'en som går igen på tværs af grupperinger/tankeindhold. Her finder vi en meget vigtig nøgle til at forstå OCD'en.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle symptom grupperinger, som giver mening at forholde sig til. Og det gør vi.

Hvad mener I med at gå fra version 1 til version 2

Mange af vores klienter oplever populært sagt at gå fra "version 1.0" til "version 2.0" henover et behandlingsforløb. Og hvor vanskeligt og belastende OCD'en end har været vil man have opnået et personligt udbytte af de belastninger, man har været igennem og kommer til at stå som en ny person, der møder verden på en ny måde.
Vi stræber derfor ikke "kun" efter symptomreduktion. Vores ambition er at skabe robusthed over for OCD'en.
I fællesskab skaber vi version 2.0. 

Jeg overtænker meget. Har det noget med min OCD at gøre?

OCD’en står sjældent alene, og en lang række psykologiske belastninger skyldes underliggende tankestrukturer og måder at tænke på, som lægger unødvendige belastninger på det enkelte menneske. Vi hjælper dig til at rydde op i dette, så du får frihed til at bruge dine ressourcer på lige netop det, du vil.

Analyserer du alt for meget alting og alle mennesker?

Er du bange for at lave fejl?

Bliver dit humør trukket ned af din tænkning og undgår du helst bestemte situationer?

Vi bringer vores  værktøjskasse ind i det terapeutiske rum, og sammen undersøger vi hvordan det hele hænger sammen, og finder frem til det værktøj der passer til dig og som kan skabe den nødvendige forandring og nye muligheder.

Jeg oplever angst for at gå i behandling

Det er ikke ualmindeligt at have angst for samtalen.

At skulle tale med en psykolog om sin OCD kan være angstprovokerende på mange forskellige måder. F.eks.
  • Det at tale om ubehagelige tanker, som man helst ikke vil tænke på, kan være angstprovokerende i sig selv
  • Angsten for at man får bekræftet OCD'ens påstande om at være et dårligt menneske
  • Angsten for at få at vide at man ikke har OCD
  • Angsten for at få at vide at man har OCD
  • Socialangst
Nogle gange er alle angstpunkterne i spil på en gang - skifter rundt og presser en fra alle vinkler. Dette slet ikke ualmindeligt, og noget vi takler undervejs. Det er jo hele vores opgave at få løst dette, og det er vi gode til 👍

Er eksponering ikke meget ubehageligt og ligefrem farligt?

Eksponering skal planlægges omhyggeligt og designes på en måde, så det ikke er mere ubehageligt, end at man let kommer væk fra ubehaget igen. Vi kalder det for at "slå smut" på OCD'en. På en OCD skala fra 0 til 10, hvor 10 er det mest ubehagelige, så eksponerer vi aldrig højere end på 3-4 på skalaen. Det er "the sweet spot", hvor vi kan arbejde alt OCD væk. Efterhånden vil det som ligger højere på skalaen rykke sig ned til dette punkt.

Min tidligere behandler siger, at man bare skal kaste sig ud i det man ikke tør?

Det er kun ganske få personer, som kan "masse-eksponere" sig ud af sin OCD. OCD'en er for kompleks, og vi vil næsten garantere dig, at behandleren ikke selv ville være i stand til det, hvis han/hun stod "i dine sko".
Sådan arbejder vi ikke. Der er meget at lære undervejs, og nye erfaringer skaber den forandring, der skal til for gradvis, at blive OCD-fri.

Skal jeg tage medicin mod OCD eller hvad er jeres holdning?

Det er meget forskelligt, om vores klienter tager medicin mod OCD'en, og hvilken effekt de har af den. Hvis man har meget angst, kan det være en fordel af bruge medicin til at dæmpe angsten, så det er mere tilgængeligt at arbejde med OCD'en. 

Mange har meget stærke holdninger mod medicin, og vi kan hjælpe dig med din OCD uanset, om du tager medicin eller ej.

Jeg har tidligere været i behandling uden succes. Kan jeg hjælpes?

Ja, det kan du.

Når man søger om OCD på nettet vil mange steder kunne læse, at OCD er kronisk. Det mener vi er grundlæggende forkert. OCD kræver, at behandleren forstår OCD og har de fornødne værktøjer og teknikker til at kunne behandle den.

Se også vores OCD folder for unge og voksne

Vi har også udviklet en OCD folder til unge og voksne, som er meget benyttet af læger, psykologer og institutioner.
Skabt med