OCD, overtænkning og socialangst

Psykolog Jesper Krogholt
Op mod 40%, der har OCD, har også socialangst, ligesom overtænkning er udpræget blandt personer, som er belastet af OCD. Årsagen til dette er, at de tre problemstillinger deler fælles mekanismer under overfladen. Det er disse mekanismer, vi arbejder meget med i behandling, hvorfor vi også ser effekt i alle tre problemområder. Samtidig kan vi også ved at arbejde på denne måde med overtænkning og socialangsten opnå effekt på OCD'en. 

Det er almindeligt at tro, at man kun kan have socialangst, hvis man er social inkompetent. Det er helt forkert. Man kan være meget god til at begå sig socialt, men samtidig bruge uforholdsvis mange ressourcer på det. Når man har socialangst, så oplever man sociale situationer som præstationssituationer. Man kan derfor også kalde socialangst for præstationsangst i sociale sammenhænge. Ofte, men ikke altid, vil man være introvert. 

Overtænkning skal ses i bred forstand, hvor overtænkningen kan handle om alt mellem himmel og jord. Når overtænkningen er vedvarende og meget udtalt, kaldes det også ruminering. Når man overtænker, så er man ofte bekymret for, hvad andre tænker og mener, ligesom man tager et uforholdsvis stort ansvar for andres følelser og velbefindende. Det er præget af negativ tænkning og katastrofe/konsekvens tænkning.

Det er meget normalt, at man kan komme i store problemer, når der skal tages beslutninger om køb af nye ting, studievalg, bolig og meget andet. Dette skyldes, at man ofte har et meget højt refleksionsniveau, hvor man inddrager mange variabler i beslutningsprocesser, og derfor kommer til at gøre det hele meget kompliceret. Det bliver svært at vægte de forskellige variabler i forhold til hinanden, hvor særligt lige gode valg, kan blive helt umulige at beslutte sig i mellem. Hvilke kriterier skal indgå, og hvordan undgår man at komme til at fortryde sit valg?

Fællesmekanismerne er således nøglen til at arbejde med en bred vifte af problemstillinger, og ved at tilegne sig nye metoder til at håndtere ikke-konstruktive tanker, foretager man en investering i et langt mindre belastet liv. En investering med multipelt afkast på flere områder.

At forstå OCD'en skaber vejen til at blive fri

Skabt med